Mi-Soft.nlavatar phpMyAdmin installeren 21-01-2014

Het programma phpMyAdmin is een webapplicatie waarmee MySQL-databases via een browser beheerd kunnen worden. In de tutorial van vandaag gaan we behandelen hoe we phpMyAdmin moeten installeren en configureren op onze debian server.
Als phpMyAdmin al geïnstalleerd is kunt u hier klikken om de installatie over te slaan.

De installatie

De installatie van phpMyAdmin is in veel linux distributies een erg simpel karwei. Vaak zit phpMyAdmin al in de repository die uw OS standaard gebruikt, zo ook in debian. Het installeren kan dan ook gemakkelijk met:

sudo apt-get install phpmyadmin

Tijdens de installatie moet u nog een viertal dingen doen:

 1. Wanneer er gevraagd worden wat voor server u draait, kies u Apache2
 2. Kies voor "yes" wanneer er gevraagd word of u de phpmyadmin database wilt configureren met dbconfig-common
 3. Typ vervolgens uw mySQL wachtwoord in
 4. Als laatste zal er gevraagd worden om een root wachtwoord voor phpmyadmin.

Nu moeten we apache nog even vertellen dat we phpMyAdmin hebben geïnstalleerd. Dat kunt u doen door het apache config bestand aan te passen met de volgende stappen:

 1. Open het apache config bestand met het volgende commando:
  sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
 2. Voeg "Include /etc/phpmyadmin/apache.conf" toe boven aan het bestand.
 3. Sla het bestand op met ctrl + o en sluit nano met ctrl + x

We kunnen vervolgens apache herstarten met het volgende commando:

sudo service apache2 restart

U kunt uw phpMyadmin bereiken op de volgende link:

http://uwip/phpmyadmin

Als alles goed is gegaan zou u nu het volgende scherm moeten zien:

image

phpMyAdmin configureren

Hoewel de beveiliging van phpMyAdmin inmiddels sterk verbeterd is kampen oudere versies nog wel met verschillende veiligheidsproblemen. Gelukkig kunnen we dit relatief simpel oplossen met het .htaccess bestand.
Open allereerst het apache config bestand met het volgende commando:

sudo nano /etc/phpmyadmin/apache.conf

Voeg vervolgens de regel "AllowOverride All" toe onder de regel "DirectoryIndex index.php". Het complete stuk ziet er dan zo uit:

<Directory /usr/share/phpmyadmin>
    Options FollowSymLinks
    DirectoryIndex index.php
    AllowOverride All
    [...]

Nu we het gebruiken van een .htaccess bestand hebben toegestaan gaan we een htpassword maken.
Dit kan met het volgende commando:

sudo htpasswd -c /pad/naar/.htpasswd/bestand/.htpasswd gebruikersnaam

U dient hier dus even het pad en de gebruikersnaam aan te passen. Meteen na het uitvoeren van dit commando dient u het wachtwoord in te typen dat u wilt gebruiken als extra beveiliging voor phpMyAdmin.

Vervolgens moeten we een .htaccess bestand maken voor phpMyAdmin, dat kan met de volgende stappen:

 1. Maak een .htaccess bestand met nano
  sudo nano /usr/share/phpmyadmin/.htaccess
 2. Voeg vervolgens deze code erin:
  AuthType Basic
  AuthName "        Watch out!! Database wizardry beyond this point."
  AuthUserFile /home/mastermindzh/.htpasswd
  Require valid-user
 3. Verander het pad van het .htpasswd bestand en indien gewenst de tekst achter "AuthName"

Als u al deze stappen heeft doornomen kunt u apache weer herstarten met het volgende commando:

sudo service apache2 restart

Als u nu probeert uw phpMyAdmin te bereiken zult u zien dat u gestopt wordt door een loginscherm dat er ongeveer als volgt uitziet:

image
Na het inloggen op dit scherm komt u op de loginpagina van phpMyAdmin.
Dat was het alweer voor deze tutorial, u hebt succesvol phpMyAdmin op uw server gezet!

Gerelateerde artikelen

Over de auteur:
Rick's headshot
Rick van Lieshout
Rick van Lieshout is de eigenaar en administrator van Mi-Soft.nl
Ook is hij een manusje van alles en kan daarom in veel categorieen een steentje bijdragen.
U kunt meer over Rick te weten komen op zijn portfolio.
Rick@Mi-Soft.nl | Portfolio | Facebook | Twitter | Google+ | Youtube | Flickr | LinkedIn