Mi-Soft.nlavatar Visual Basic - Tekst opslaan in een word bestand 23-07-2013

In deze tutorial beschrijf ik hoe u met behulp van Visual Basic tekst kunt opslaan in een word bestand (doc & docx).

Stap 1

Klik met de rechtermuisknop op het bovenste item in de solution explorer (in mijn voorbeeld "windowsapplication1") en kies voor "Add Reference..."

Stap 2

Ga naar het tabje "COM" en zoek daar naar "Microsoft.word XX.X".
Waar XX.X vervangen moet worden door een nummber gebaseerd op het volgende lijstje:

Stap 3

Vervolgens typt u helemaal boven aan het document het volgende:
Imports Microsoft.Office.Interop

Stap 4

Daarna kunt u het document aanmaken met de volgende code (deze kan onder een knop, het form_load event of eigenlijk overal waar u wilt)
Dim MyWord As Word.Application
Dim WordDoc As Word.Document
MyWord = CreateObject("Word.Application")
WordDoc = MyWord.Documents.Add
 

Stap 5

Tekst toevoegen aan uw word document kunt u op de volgende manier doen:
MyWord.Selection.TypeText("Typ uw text hier")
U kunt ook tekst toevoegen uit een element op uw form (zoals een textbox) met de volgende code:
MyWord.Selection.TypeText(textbox1.text)
 

Stap 6

U kunt vervolgens uw document opslaan met de volgende code (deze code kan ook weer onder een knop of iets dergelijks):
WordDoc.SaveAs("C:\Test.docx") WordDoc.Close()

Stap 7

Het is slim om beide variabele leeg te maken als U klaar bent met het aanpassen van uw document, dit om verdere (ongewilde) aanpassingen aan het bestand te maken. Dit kunt u doen met de volgende codes:
WordDoc = Nothing MyWord = Nothing

Stap 8 (optioneel)

U kunt ook nog een savefiledialog toevoegen om de gebruiker de keuze te geven waar hij/zij het bestand op wil slaan. Met de onderstaande stukje code limiteert u de gebruiker tot 2 bestandstypen (.docx en .doc),
echter geeft u hem/haar wel de keuze uit die 2. (u kunt eventueel nog extra formaten toevoegen als u dat wilt)
Deze code plaatst u onder de knop waarmee het document moet worden opgeslagen:
SaveFileDialog1.Filter = ("Word Document nieuwe stijl (*.docx)|*.docx|Word documenten oude stijl (*.doc)|*.doc")

Vervolgens is de volgende code het gedeelte wat de savefiledialog activeert en vervolgens het document opslaat:
With SaveFileDialog1
If .ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
WordDoc.SaveAs(SaveFileDialog1.FileName)
WordDoc.Close()
End If
End With
  Visual basic icoon Project bestanden downloaden

Gerelateerde artikelen

Over de auteur:
Rick's headshot
Rick van Lieshout
Rick van Lieshout is de eigenaar en administrator van Mi-Soft.nl
Ook is hij een manusje van alles en kan daarom in veel categorieen een steentje bijdragen.
U kunt meer over Rick te weten komen op zijn portfolio.
Rick@Mi-Soft.nl | Portfolio | Facebook | Twitter | Google+ | Youtube | Flickr | LinkedIn