Mi-Soft.nlavatar Variabelen 28-08-2014

Welkom bij de 3e java tutorial. In deze tutorial gaan we kijken naar variabelen. Wat zijn het en hoe gebruik je ze


Inhoudsopgave:

Integer

Als we een geheel nummer (geen komma getal!) willen opslaan, doen we dat met een Integer. Dit is het engelse woord voor een geheelgetal. We kunnen deze aanmaken met de afkorting van integer, int, gevolgd door de naam en de waarde van de variabelen. In dit geval noemen we hem age.

int age = 16;
	

De computer weet nu dat de variabele genaamd age 16 is. Dit kunnen we controleren met een system out:

int age = 16;
System.out.println(age);
	

Hierna zien we dat de computer 16 als antwoord geeft.
Als we nu bijvoorbeeld onze naam willen opslaan kunnen we dat niet doen met een integer. Dit moet gedaan worden met een String. String is het engelse woord voor een reeks karakters. 1 Belangrijk verschil tussen een int en String is dat alle tekst of karakters tussen "" moeten. Dat ziet er dus zo uit:

String name = "Rick";
	

Zoals we al eerder hadden beschreven kan een integer alleen maar gehele getallen opslaan. Echter als we een komma getal willen opslaan moeten we hiervoor een double gebruiken. Ook hierbij hoeft het getal niet tussen apastroven.

double weight = 100.5;
	

Hiernaast hebben we ook nog een boolean. Deze variabele kan maar 2 dingen opslaan: true (ja) of false (nee). Voor de rest accepteert deze geen enkele waardes.

boolean male = true;
boolean hungry = false;
	

Als laatste hebben we nog een char. Een char (karakter) kan maar één karakter opslaan. Zoals we hierboven gezien hebben heeft een String dubbele apastrove ( " " ). Om hier toch een onderschijt in te maken is het verplicht op bij karakter een enkele apastrove ( ' ' ) te gebruiken. Dat ziet er dus zo uit:

char c = 'g';
	

Gerelateerde artikelen

Over de auteur:
Rick's headshot
Rick van Lieshout
Rick van Lieshout is de eigenaar en administrator van Mi-Soft.nl
Ook is hij een manusje van alles en kan daarom in veel categorieen een steentje bijdragen.
U kunt meer over Rick te weten komen op zijn portfolio.
Rick@Mi-Soft.nl | Portfolio | Facebook | Twitter | Google+ | Youtube | Flickr | LinkedIn