Mi-Soft.nlavatar Adobe Photoshop - Move tool 23-04-2013

movetool toolbox

Wat houd deze tool in? Met deze tool kunt u selectie's of gehele layers verplaatsen. Dit doet u simpelweg door een selectie te maken en deze te verslepen met uw muis. Ook kunnen er meerdere objecten uitgelijnd worden met de vele uitlijn opties.

Waar kan ik deze tool vinden? Deze tool kunt u links in de toolbox vinden (zie afbeelding rechts) of aanroepen door de toets "v" in te drukken

Inhoudsopgave:

Auto Selectie Auto select

Zodra u "auto select" heb aangevinkt, zal photoshop automatisch de layer of groep herkennen waar op geklikt word. Hierdoor kunt u met een simpele klik meteen het juiste object verplaatsen. Dit is erg handig als u veel layers of groepen heeft en niet meer weet welk object bij welke layer hoort. Deze tool maakt het ook mogelijk om meerdere layers of groepen te selecteren. Dit kunnen we toelichten met aantal voorbeelden:

Zonder autoselect
Zodra de layer met het roze rondje actief is, en deze zonder autoselect wil selecteren, zal het roze rondje gewoon verplaatsen. Maar zodra ik het blauwe rondje probeer te verslepen zal dit niet lukken. Overal waar ik ook klik zal ik het roze rondje verplaatsen.
Met autoselect - layer
De layer met het oranje vierkantje is ditmaal actief, alleen staat auto select nu aan. Zodra ik het blauwe rondje probeer te verslepen, zal dit gewoon lukken. Dit omdat photoshop nu automatisch de layer met het blauwe rondje actief maakt.
Met autoselect - group
Met autoselect - group werkt het weer ietsjes anders. Als ik het oranje vierkantje bij de layers selecteer en probeer het blauwe rondje te verplaatsen dan zal u zien dat ik de gehele groep verplaats waar het blauwe rondje inzit

Show transform controls Auto select

De transform controls laten zien voor de gehele laag, selectie of groep. Voor een uitgebreidde uitleg zie de tuturial "transform controls".

Align/uitlijnen align toolbar

Voor deze tool heeft u minimaal 2 objecten nodig. U kun deze dan zo uitlijnen dat de randen van de objecten aan elkaar gelijk liggen. Zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk het midden vinden. Dit laten we zien in een aantal voorbeelden:

Align top edges
Align top edges Bovenste randen gelijk stellen.
Align vertical centers
Align vertical centers Verticaal midden gelijk stellen.
Align bottom edges
Align bottom edges Onderste randen gelijk stellen.
Align left edges
Align left edges Linker randen gelijk stellen.
Align horizontal centers
Align horizontal centers Horizontaal midden gelijk stellen.
Align right edges
Align right edges Rechter randen gelijk stellen.

Distribution tools Distribute

Dan hebben we ook nog de distribute tools, deze zijn ietwat lastig te gebruiken en ik raad ook aan deze pas te gebruiken nadat u er flink mee geoefend hebt. We beginnen met “Distribute” top. Bij “distribute top” probeert photoshop de ruimte tussen alle objecten even groot te maken. Photoshop gebruikt hierbij dus de bovenkant van het ene object en de onderkant van de andere. We beginnen met een plaatje dat er zo uitziet:
Distribute Top begin

Als we dan op het knopje drukken met Distribute top dan krijgen we dit:
Distribute Top resultaat

distribute top edges Na het drukken op “Distribute top edges”

U ziet dat photoshop hier heeft geprobeerd, en erin is geslaagd, om de ruimte tussen alle 3 de blokken gelijk te maken.

Er zijn nog veel meer distribute tools, en ik zal er nog eentje uitleggen (Vertical center align), de rest werkt hetzelfde als deze 2 en het is dus leuk als u daar zelf even mee knoeit! We beginnen weer met een bepaalde toestand en die ziet er ongeveer zo uit:
Distribute vertical center align begin

Als we dan op het knopje drukken met Distribute Vertical center, dan zal photoshop proberen het midden van elk object gelijk zal zetten met de onderkant van het vorige object. Dat ziet er dan zo uit:
Distribute vertical center align resultaat

Distribute vertical center Na het drukken op “Distribute vertical center”

Context menu

Zodra u op u rechtermuisknop klikt, komt er niet een heel menu met optie's wat vaak het geval is. Ditmaal ziet u de namen van de layers die onder uw muis zitten. Deze namen zijn gesorteerd in dezelfde volgorde zoals de layers boven elkaar liggen.

Handige tips Auto select

  1. Om een object precies te plaatsen, kunt u hiervoor de pijltjestoetsen gebruiken. Pak een selectie, layer of group en gebruik de pijltjestoetsen om deze pixel voor pixel te verschuiven.
  2. Om gemakkelijk meerdere selectie's, layers of groups beet te pakken, kunt u de shift toets gebruiken. Houd deze ingedruk en klik op een object in het werkgebied of selecteer er een bij de layers.
  3. Om tijdelijk en snel een object te verplaatsen terwijl u in een andere tool zit, houdt u de CTRL-knop ingedrukt en kunt u het object verplaatsen. U ziet vanzelf de afbeelding van de muis veranderen.
  4. Als u shift ingedrukt houdt terwijl u een pijltje indrukt zal u precies 10 pixels verschuiven.
  5. Door de alt knop op het toetsenbrod ingedrukt te houden, kunt u een selectie of layer door een gemakkelijke sleep dupliceren.
  6. Soms is het erg handig om een object alleen horizontaal, veticaal of in een hoek van 45 graden te verplaatsen. Dit doet u door op het object te klikken (met de move tool) + shift + muis in de richting waar het heen moet. Photoshop zal door middel van de muisrichting herkennen of u hem horizontaal, verticaal of in een hoek van 45 graden wil verplaatsen.

Gerelateerde artikelen

Over de auteur:
Rick's headshot
Rick van Lieshout
Rick van Lieshout is de eigenaar en administrator van Mi-Soft.nl
Ook is hij een manusje van alles en kan daarom in veel categorieen een steentje bijdragen.
U kunt meer over Rick te weten komen op zijn portfolio.
Rick@Mi-Soft.nl | Portfolio | Facebook | Twitter | Google+ | Youtube | Flickr | LinkedIn