Mi-Soft.nlavatar Een debian webserver opzetten 19-12-2013


In de tutorial van vandaag gaan we kijken hoe we van onze Debian server een webserver kunnen maken. Allereerst beginnen we met het commando:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Nu weten we zeker dat de rest van het systeem goed ge-update is. Klik op een van de onderstaande links om snel naar het onderdeel van uw keuze te gaan.

Het installeren van apache

We kunnen nu het eerste onderdeel van onze LAMP stack installeren, dat doen we met het volgende commando:
sudo apt-get install apache2
Nadat dit gedaan is kunt u de webserver al testen door in uw browser naar het ip adres van de server te gaan. In mijn geval is dat:
192.168.1.3
Vervolgens kunt u nog de instellingen (zoals de DocumentRoot) veranderen met het volgende commando:
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default
Let erop dat u apache herstart na een wijziging met het volgende commando:
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Het installeren van MySQL

De volgende stap die we moeten nemen is het opzetten van MySQL. We kunnen MySQL installeren met het volgende commando:
sudo apt-get install mysql-server
Onder het installeren vraagt MySQL nog naar een password voor het "root" account. Vul dat in en druk op enter. Nadat de installatie klaar is moeten we een aantal instellingen van MySQL instellen. Dit doen we door hetvolgende in de terminal te typen:
mysql_secure_installation
Er zal dan om het root password gevraagd worden, dat is wat we bij de vorige stap hadden ingesteld. Vul het wachtwoord in en druk op enter.

Er zullen nu een aantal opties voorbijkomen, deze moet u even lezen en accepteren (of weigeren).
Het makkelijkst is het om ja te zeggen op al deze vragen behalve de eerste (root wachtwoord veranderen).

Neem de volgende stappen als u toegang wilt vanaf een andere pc dan de server zelf:
 1. Geef het volgende commando in een terminal in
  	sudo nano /etc/mysql/my.cnf 
  
 2. Zet een # voor de regel "bind-address = 127.0.0.1"
 3. Herstart Mysql met hetvolgende commando:
  	sudo service mysql restart
  

Het installeren van PHP

Geef het volgende commando in om php te installeren:
sudo apt-get install php5 php-pear php5-mysql
Als de installatie voltooid is staat php op uw server geinstalleerd.
Dit kunnen we even testen met de volgende stappen:
 1. Voer hetvolgende commando in:
  nano /var/www/test.php
  
 2. Type vervolgens het volgende in nano:
  <?php
  phpinfo();
  ?>
  
 3. Druk op Ctrl + O om het bestand op te slaan en Ctrl + X om nano te sluiten
 4. Ga vervolgens naar het ip van de server, gevolgd door: /test.php Dat ziet er bij mij als volgt uit:
  	192.168.1.3/test.php
  
Als alles goed is gegaan krijgt u nu een PHP rapport te zien. En dat was het alweer! Uw webserver is succesvol opgezet!

Gerelateerde artikelen

Over de auteur:
Rick's headshot
Rick van Lieshout
Rick van Lieshout is de eigenaar en administrator van Mi-Soft.nl
Ook is hij een manusje van alles en kan daarom in veel categorieen een steentje bijdragen.
U kunt meer over Rick te weten komen op zijn portfolio.
Rick@Mi-Soft.nl | Portfolio | Facebook | Twitter | Google+ | Youtube | Flickr | LinkedIn