Mi-Soft.nlavatar Samba shares opzetten 20-10-2013


In het begin van deze Debian server serie hebben we bij het installeren van Debian gekozen voor "File Server", waardoor "Samba" ook geïnstalleerd werd. Heeft u dit echter niet gedaan dan moet u samba nog even installeren met het volgende command:
aptitude install samba
Nu zullen we eerst een Linux-gebruiker maken die geen toegang heeft tot de shell (ssh) . De code hiervoor is als volgt:
sudo adduser rick --shell /bin/false
Er zal om wat informatie worden gevraagd. Dit is allemaal optioneel, op het invoeren van het wachtwoord na. Er zijn dus geen nadelen wanneer u de overige informatie niet verschaft.
Vervolgens maken we van de zojuist gemaakte user een "Samba-user". In dit geval kiezen we voor "rick":
sudo smbpasswd -a rick
Hierna zal nog tweemaal om het wachtwoord worden gevraagd. Daarna is de gebruiker aangemaakt.
Daarna moeten we de Samba config file nog aanpassen, wat we met het volgende command doen:
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Het bestand wat zich nu opent, is enorm. Het is echter erg interessant, dus ik raad het u aan om het, wanneer u daar tijd voor heeft, door te lezen. In dit bestand is het verstandig om bovenaan te beginnen met het aanbrengen van een aantal veranderingen.
De syntax van een samba share is als volgt:
[Naam van de share]
comment = beschrijving
path = /pad/naar/de/share
valid users = users die recht hebben
browseable = yes
available = yes
guest ok = no
read only = no
Ik gebruik om te testen nu het volgende:
[hdd2]
comment = De tweede hdd
path = /mnt/hdd2
valid users = rick
browseable = yes
available = yes
guest ok = no
read only = no
Druk na het aanpassen van het bestand weer op Ctrl + O om hem op te slaan en op Ctrl + X om hem af te sluiten. Vervolgens moeten we Samba herstaren, zodat hij de veranderingen die we net maakte mee zal nemen, dat doen we als volgt:
sudo /etc/init.d/samba restart
We kunnen nu gaan proberen of alles werkt, als u geen schrijfrechten heeft dan kan het zijn dat u geen schrijfrechten op de share zelf heeft. Om dit aan te passen doet u het volgende:
sudo chmod -R 777 /pad/naar/share
In het voorbeeld van hierboven dus
sudo chmod -R 777 /mnt/hdd2
Daarna zou u wel moeten kunnen schrijven.

Meerdere gebruikers met andere rechten

Het kan natuurlijk voorkomen dat u meerdere accounts wilt aanmaken, maar niet alle accounts schrijfrechten wilt geven. Dit kunt u doen door twee extra variabelen toe te voegen in de Samba config file, namelijk: Ik voeg op mijn server een nieuw account "test" toe:
sudo adduser --shell /bin/false test
Vervolgens maak ik voor hem een Samba account:
sudo smbpasswd -a test
En verander ik de Samba share via nano:
sudo nano /etc/samba/smb.conf
En voeg ik de 2 extra lijnen toe:
[hdd2]
comment = De tweede hdd
path = /mnt/hdd2
valid users = rick test
read list = test
write list = rick
browseable = yes
available = yes
guest ok = no
read only = no
Ik druk op Ctrl + O om op te slaan en Ctrl + x om nano te sluiten.
Vervolgens herstart ik samba:
sudo /etc/init.d/samba restart
En nu heeft de gebruiker "test" alleen leesrechten, en de gebruiker "rick" ook schrijfrechten.

Gerelateerde artikelen

Over de auteur:
Rick's headshot
Rick van Lieshout
Rick van Lieshout is de eigenaar en administrator van Mi-Soft.nl
Ook is hij een manusje van alles en kan daarom in veel categorieen een steentje bijdragen.
U kunt meer over Rick te weten komen op zijn portfolio.
Rick@Mi-Soft.nl | Portfolio | Facebook | Twitter | Google+ | Youtube | Flickr | LinkedIn