Mi-Soft.nlavatar Arrays 03-09-2014

Een array is vaak een van de lastigste dingen voor een beginnende programmeur. Een array is een lijst waar we een reeks waarden kunnen opslaan. Deze waarde kunnen bijvoorbeeld nummers, letters, woorden of booleans zijn.


Voor het eerste voorbeeld maken we een array van integers aan. Dat doen we als volgt:

int[] myArray = new int[5];
	

We hebben hier een integer array aangemaakt met de naam myArray. Achter het = teken ziet u dat ik een nummer heb toegevoegd. Dit nummer (in dit geval 5) betekent dat er maximaal 5 waardes in de array mogen worden opgeslagen. Op het moment bevat de array nog geen enkele waarde, daarom gaan we er een aantal toevoegen:

int[] myArray = new int[5];
myArray[0] = 5;
myArray[1] = 4;
myArray[2] = 3;
	

In dit geval staat er op plaats 0 in de array de waarde 5, op plaats 1 de waarde 4 en op plaats 2 de waarde 3. We kunnen dit testen door een plaats uit de array uit te printen met:

System.out.println(myArray[2]);
	

Op het scherm word nu het getal 3 weergeven omdat plaats 2 de waarde 3 bevat. Als we een plaats oproepen die nog niet toegewezen is, bijvoorbeeld nummer 4, dan word er automatisch de waarde 0 terug gegeven. Dit kunt u zelf controleren met:

system.out.println(myArray[4]);
	

Maar als we een plaats in de array aanroepen die boven de maximale plaatsen zit, nummer 11 bijvoorbeeld, gebeurd er iets heel anders. Java kan deze plek in de array niet vinden en kan dus ook geen waarde terug geven. Dit resulteert in een foutmelding waardoor uw programma crasht. Dit mag/kan dus niet!
De string array werkt ongeveer hetzelfde als een Integer array.

String[] myString = new String[3];
myString[0] = "Rick";
myString[0] = "Rick2";
myString[0] = "Rick3";
	

Ook dit kunnen we op het scherm laten zien.

System.out.println(myString[1]);
	

Soms weten we niet hoeveel items we aan een array gaan toevoegen. Dit is natuurlijk erg lastig omdat we bij een array van te voren moeten opgeven hoeveel items er zijn. Nou is er nog een andere manier waarop we een array kunnen vullen en dat is door de waardes er bij het initialiseren er al in te voegen. Dat doen we op de volgende manier:

int[] myArray2 = new int[]{5,4,3};
	

Als u een plaats wilt toevoegen zet u simpelweg een ',' achter de laatste waarde. Ook dit werkt met strings. Dus als u een relatief kleine array heeft en u heeft alle waardes dan zou u ze er zo in kunnen zetten. Denk hierbij aan landcodes, vlagetjes o.i.d. .

Naast een 'normale' array hebben we nog een arrayList. Het voordeel van een arraylist is dat we niet hoeven aan te geven hoe groot de array is. Een arraylist maken we alsvolgt aan:

		ArrayList<String> myArrayList = new Arraylist<String>();
	

Hierna ziet u dat de ArrayList geimporteerd moet worden, dit kunt u simpelweg doen door ctrl + shift + o in te drukken.
Nu moeten we nog waardes in de ArrayList zetten:

myArrayList.add("Rick");
	

Omdat we geen maximale waarde hebben gegeven kunt er zoveel als u wilt toevoegen. Het ophalen van een waarde gaat hetzelfde als bij een normale array:

System.out.println(myArrayList.get(0));
	

Deze geeft, uiteraard, als antwoord "Rick".

Gerelateerde artikelen

Over de auteur:
Rick's headshot
Rick van Lieshout
Rick van Lieshout is de eigenaar en administrator van Mi-Soft.nl
Ook is hij een manusje van alles en kan daarom in veel categorieen een steentje bijdragen.
U kunt meer over Rick te weten komen op zijn portfolio.
Rick@Mi-Soft.nl | Portfolio | Facebook | Twitter | Google+ | Youtube | Flickr | LinkedIn